Naš um – šta je, kako ga iskoristiti da postanemo najbolji što možemo? 1. deo

Kako funkcioniše naš um?

U ovih par tekstova ćemo obratiti pažnju na svest, podsvest i nesvesni deo našeg uma; najbitnije, kako oni rade zajedno i kako ih možemo koristiti da bismo bili srećniji, smireniji i uspešniji.

 

Šetnja kroz ljudski um

Koncept o tri nivoa uma nije uopšte nov, a popularizaovao ga je Sigmund Frojd. Iako su mnoge njegove teorije dokazane nevalidnim, njegova podela uma je i dalje ostala. Um je podelio na svesni um ili ego, podsvesni nesvesni um.

Najbolji način da se ilustruje ovaj koncept je pomoću trougla. Vrh zauzima svesni um, kao vrh ledenog brega, gde je samo delić iznad vode. Otrpilike, prezentuje 10% našeg kapaciteta uma.

Ispod svesnog uma, veći deo trougla zauzima on što je Frojd nazvao podsvest. Koristi otrpilike 50-60% mogućnosti našeg mozga.

Baza trougla je nesvesni deo uma, odnosno 30-40% trougla. To je veliki I duboki deo uma, koji je nedostupan svesnom umu, kao mračne dubine okeana.

 

Kako ova tri uma rade zajedno?

Mi se poistovećujemo sa svesnim umom, zato što najviše vremena provodimo sa njim. Ali to ne znači da sve što uradimo, potiče iz njega.

Naš svesni um je kao kapetan broda. U stvarnosti, njegova posada koja održava i radi na brodu (podsvest i nesvest) izvršavaju njegova naređenja. Kapetan odlučuje kuda će brod ići i izdaje naređenja, ali je posada ta koja zaista upravlja brodom, u zavisnosti od obuke i svega šta su radili prethodnih godina.

Svesni um komunicira sa spoljnim svetom i sa sobom kroz govor, slike, pisanje, kretanje i misao.

Podsvesni um, je glavni kada su u pitanju naša skora sećanja i u stalnom je kontaku sa nesvesnim umom.

Nesvesni um je skladište svih sećanja i prethodnih iskustava, one koje su potisnute traumama i one koje su jednostavno svesno zaboravljene i više nam nisu bitne. Iz ovih sećanja i iskustava stvaramo verovanja, navike i obrazce ponašanja.

Nesvesni deo je u stalnom kontaktu sa svesnim umom, preko podsvesnog. Taj kontakt nam omogućava da dajemo značenje svim interakcijama sa svetom, koji je filtriran kroz naše stavove I navike, kroz osećanja, zamišljanja, senzacije I snove.

Um u akciji

Zamislite da je vaš um kompjuter.

Vaš svesni um prestavlja tastatura i monitor. Kucamo podatke tastaturom i rezultati se pojavljuju na monitoru. Tako svesni um radi; informacije se unose pomoću spoljnog (ili unutrašnjeg) stimulusa iz našeg okruženja i rezultat se odmah unosi u svesni um.

Podsvest je više kao RAM memorija. Za one koji ne znaju, RAM je mesto u kompjuteru gde se nalaze svi programi i podaci koje trenutno koristite i tu se nalaze da bi se brže došlo do njih i iskoristili. Mnogo je brži od recimo hard diska ili DVD-a.

Vaša podsvest radi na sličan način. Sva skorašnja sećanja se skladište ovde dok nema potrebe da se iskoriste, kao na primer broj telefona ili ime nekoga koga ste skorije upoznali. Takođe u njoj se nalaze programi koje korstite savkog dana, kao što su vaše misli, načini ponašanja, navike i osećanja.

Nesvesni deo je kao hard disk vašeg kompjutera. To je mesto skladištenja informacija za sva sećanja i programe koje su nam instalirani od dana kada smo rođeni.

Vaš nesvesni um (a samim tim i vaša podsvest) koristi te programe da bi uneo smisao u sve podatke koje primite iz vašeg okruženja i čuva vas i omogućava vam da preživite. Logika ova dva uma je da ono što se pokazalo uspešno u prošlosti i preživeli ste, trebalo bi da pomogne u sličnoj situaciji, bez obzira koliko bolni, ne baš previše korisni i loši rezultati bili u spoljašnjem životu.

Rad našeg uma je tema velike debate i dalje, i ovaj tekst svakako nije naučni, niti su činjenice 100% ispravne. Međutim ovaj slikoviti prikaz u osnovi pokazuje kako on radi, i samim tim nam omogućava da lako spoznamo odakle neke naše misli dolaze, kako da steknemo navike ili da ih odstranimo. Na kraju, kako da živimo život punim plućima (ili maksimalno iskorišćenog uma), a to je ono što nam je najbitnije.

U sledećem tekstu ćemo se više posvetiti svesnom umu, detaljnije ga objasniti, kako radi, koje su njegove karakteristike, i kako ga najbolje iskoristiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *